Tussenkomst resolutie Lyme disease

Door Jan Vercammen op 31 mei 2016, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

 

 

 

GC, GV,

 

De N-VA fractie steunt deze resolutie over de multidisciplinaire aanpak van de ziekte van Lyme.

Ik wil benadrukken dat we als fractie en partij hiermee de noodzaak erkennen van een duidelijk maatschappelijk belangrijk probleem op vlak van onze volksgezondheid, en van veel individuen en familie.

 

Drie zaken zou ik kort willen benadrukken : Cui bono (‘wie wordt hier beter van’?), de taakomschrijving van de commissie Volksgezondheid, en het principe van ‘Evidence Based Policy’.

 

Cui bono? Wie wordt hier beter van?

 

Zoals onze Minister al meermaals stelde : de patient staat centraal. Onze maatschappij kampt met een toenemend probleem van chronisch vermoeide/zieke patiënten, op zoek naar antwoorden, op zoek naar een diagnose, op zoek naar een behandeling. Cui bono? Als arts en cardioloog, ben ik er vrij zeker van dat wij geen uitvinders zijn van hartproblemen. Tijdens de parlementaire hoorzittingen overviel diverse collega’s de bedenking dat we voorzichtig moeten zijn. Er zijn mercantiele geesten actief, die schijnbaar zonder veel scrupules een pseudo-wetenschappelijk ideoom willen opbouwen, om onder het mom van een mix van wetenschap en marketing met een groot sleepnet zoveel mogelijke chronisch zieke visjes te vangen. Onze Belgische gezondheidszorg is een miljardenbusiness van 28 miljard Euro, waarvan 25%  ‘out of pocket’, rechtstreeks en zonder terugbetaling, door de patiënten wordt opgehoest. Cui bono? Hopelijk dus vooral onze patiënten, en niet de gladde marketeers, of dubieuze charlatans, ten koste van patiënten en maatschappij.

 

De taakomschrijving van de commissie Volksgezondheid.

 

De commissie Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Vernieuwing – de volledige benaming – telt 15 leden. We vinden er twee artsen-specialisten in  terug, een Doctor in de Medische Wetenschappen, en dan zijn we eigenlijk rond met de academische medische wetenschappers… Het mag niet de bedoeling worden dat we binnen de commissie over elke relevante ziekte een resolutie of een wetsvoorstel gaan afscheiden? Natuurlijk willen we de patiënten en hun noden centraal stellen, maar een politiek forum is niet de ideale plaats om met kennis van zaken ingewikkelde ziektebeelden te bespreken. De intrinsieke medische techniciteit gaf in de discussies bij wijle aanleiding tot genante versprekingen bij gedreven, maar minder onderlegde collega’s.

 

Evidence-based policy.

 

Binnen het medisch handelen wordt vaak geschermd met ‘Evidence-based medicin’ : idealiter wordt een bepaalde behandeling de standaard op basis van objectief, neutraal wetenschappelijk onderzoek, ondersteund door gerandomiseerde klinische studies (RCT- randomized controlled trials). Doorgetrokken naar de wereld van dit Parlement als wetgever : ook het beleid en het bestuur in ons land worden bij voorkeur gebaseerd op objectieve bewijzen en data. Helaas : the absence of evidence is not the evidence of absence. Toen Ptolemeus in de zesde eeuw verklaarde dat de aarde een schijf was, bestonden de testen niet om z’n ongelijk of z’n gelijk te bewijzen. Ook in het terrein van de moeilijk of niet te verklaren chronische aandoeningen, blijven vele vragen open, en zijn we nog niet in staat de perfecte en onfeilbare onderzoeksmethoden, diagnosestelling, of therapie af te leveren. We moeten vertrouwen behouden in de dynamiek van de wetenschap : het is aan de medische wereld in de toplaboratoria om deze vraagstellingen verder te onderzoeken, oplossingen uit te werken, te testen, te aanvaarden of te verwerpen. We moeten de realiteit van een aantal voorlopig deels onverklaarde chronische ziekten, waaronder ook de ziekte van Lyme kan vallen, onder ogen zien, met respect voor onze lijdende medemens. We moeten op onze hoede blijven voor bedrog en exploitatie van zoveel leed.  Onze budgetten zijn schaars. Als wetgever en hoeder van de staatskas, moeten we het hoofd koel houden, maar het hart warm. Een groot warm hart en een lege portefeuille vormen een pathetische combinatie, als het om leiden en besturen gaat. De N-VA fractie zal zich blijven gedragen als een goede huisvader en –moeder, met een warm hart, maar met een nuchter oog op de portefeuille.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is