Reactie op communicatie AWV.

Door Jan Vercammen op 22 december 2017, over deze onderwerpen: Ieper, Volksgezondheid, West-Vlaanderen, Mobiliteit

 

We danken de instanties voor hun werkstuk en maandenlange inspanning. Andermaal wordt een werkstuk(je) toegevoegd aan een dertig jaar oud en zwaar dossier. Andermaal voelt men goede wil.  Het bevat positieve elementen over de Noorderring, het einde van de A19, de heraanleg van het Ter Waardekruispunt, en de heraanleg van het stuk tussen E40 en Vleteren. Andermaal echter voelt men weinig daadkracht over Brielen. Opnieuw botst men op een ring(etje), waar de Raad Van State het hele dossier heeft mee gekelderd. De gesuggereerde consensus is ‘wishful thinking’.

 

Als N-VA Ieper hebben we tijdens de interne discussies de relativiteit aangetoond van het begrip ‘stakeholder’. Als democratische partij hebben we het liever over kiezers en politiek draagvlak. Er zijn 35 000 Ieperlingen. Er zijn Heuvellanders, Wervikanen, Poperingenaren, allemaal met een nood aan een goede verbinding met Veurne en de kust.

Eén voorbeeld om de beperkingen van het voorliggend werkstuk te illustreren: niemand denkt er toch ernstig aan de paar duizend inwoners rond de aanvliegroutes naar Zaventem  als de belangrijkste betrokken partij te beschouwen? Deze suggestie in de communicatie is niet ernstig, zeker niet met slechts 25% deelnemers.

Niet dat men geen mening mag hebben, maar wanneer beleidsbeslissingen nodig zijn,  mogen we aub. hopen op krachtdadig bestuur voor de hele Westhoek? Met NIMBY (not in my back yard/ niet in mijn achtertuin) raken we nergens.

 

We overwegen opnieuw dit dossier te sturen naar de meest logische, de meest gedragen oplossing: een verbindingsweg boven Boezinge richting Vleteren. 5,5 km. nieuwe weg. De oplossing met de beste prijs/kwaliteitsverhouding, meest efficiënt bij toenemend verkeer en economische/toeristische activiteit, beter voor de volksgezondheid van de burgers (snellere verbinding tussen hinterland en het Jan Ypermanziekenhuis), minste impact op milieu en open ruimte. De enige echte oplossing voor Brielen en Elverdinge.

 

We praten verder met onze Minister, en rekenen op de steun van de Ieperlingen in oktober 2018. Alleen met een sterkere vertegenwoordiging kunnen we weerstand bieden aan de tegenwerking op het traject zelf.

Wij werken hieraan verder. Ook een Bokrijk in de Westhoek is mooi en is een mogelijke oplossing. Dat zal dan wellicht zonder N-VA Ieper zijn.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is