Enkel een structurele aanpak voor de N8 biedt een oplossing

Door Jan Vercammen op 29 november 2016, over deze onderwerpen: Ieper, West-Vlaanderen, Mobiliteit en Openbare Werken
N8 vanaf januari

Minister van mobiliteit Ben Weyts bevestigde dat een snelheid van 90 km/uur op de N8 niet kan behouden worden omwille van het ontbreken van een vrijliggend fietspad en de drukke bebouwing. Met ingang van 1 januari 2017 wordt de snelheid van 70 km/u de norm.
Een logische zaak want de N8 is momenteel een gevaarlijke en slecht uitgeruste weg waar veel soorten verkeer zich door elkaar begeven én door verschillende dorpskernen gaat. Het bewijst elke dag dat er een missing link is : een vlotte en veilige weg tussen Ieper en Veurne.
Een snelheidsverlaging is een als pleister op een houten been: de facto rijd je over het huidig parcours toch al traag. De enige echte oplossing is de uitbouw van een betere verbinding.

Uit alle voorafgaande studies en plannen ter zake kwam er steevast eenzelfde traject naar voor dat de beste resultaten haalde. “Modeltraject 3” levert de goedkoopste optie, de minste impact op milieu en leefomgeving en een gevoelige tijdswinst. En misschien ook nog het belangrijkst van allemaal, de verkeersveiligheid langsheen het ganse traject wordt ontelbare malen beter en de dorpen langs de N8 worden ontlast.

Model 3 vermijdt de woonkernen langs de N8 in het zuiden. Het beoogt een goede doorstroming op de gehele verbinding en een optimalisering van het wegennet in de regio, door aanpassing van bestaande infrastructuur samen met een beperkt nieuw aan te leggen stuk weg. Het maakt gebruik van de N369. Het biedt ook de beste garantie op de bescherming van natuur en archeologische sites.

Op dit ogenblik loopt een actualisatie van dit oude en moeilijke dossier. NVA-Ieper blijft ijveren voor een ontlasting van Brielen en Elverdinge, door een structurele verbetering van de verbinding met Veurne en de kust.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is